Πλατφόρμα Ασύγχρονης Επικοινωνίας
Σας καλωσορίζουμε στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Επικοινωνίας του Προτύπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων.
Στόχος της πλατφόρμας είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.